ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ